Stavebná činnosť

Obchodno-realizačná firma Aqua art Myjava ponúka služby v týchto oblastiach:

Územno-plánovacia urbanistická štúdia s dôrazom na udržateľné a ekologické zapracovanie do existujúceho územia
Architektonická štúdia na mieru Vašej rodine alebo Vášmu biznisu
Realizačné dokumentácie a i samotná realizácia stavby

stavebná činnosť rodinný dom

Na vaše otázky radi odpovieme telefonicky alebo e-mailom