Tepelné čerpadlá

Jednou z možností ako ekonomicky vykurovať je tepelné čerpadlo, ktoré zabezpečuje úsporu a zároveň znižuje tvorbu škodlivých emisií. Ekonomický efekt vychádza z rozdielnej ceny za 1kW tepelnej energie medzi palivami a koeficientom premeny vstupného paliva. V tomto ohľade sú najvýhodnejšie tepelné čerpadlá, ktoré dokážu niekoľkonásobne zúročiť vstupnú energiu na teplo.

cerpadlo

Výhody tepelných čerpadiel

1) Minimálny vplyv na zmenu cien energií

S tepelným čerpadlom nebudete výrazne pociťovať zmenu cien energií.  Akékoľvek zdražovanie bude mať iba minimálny vplyv na celkové náklady na kúrenie.

2) Ekonomické vykurovanie domu

Tepelné čerpadlo svojou vysokou účinnosťou prináša užívateľovi veľké úspory oproti iným spôsobom vykurovania a tým zabezpečuje rýchlu návratnosť.

3) Nízke poplatky za elektrinu pre celú domácnosť

Rozvodné spoločnosti pridelia veľmi výhodnú dvojtarifnú cenu za dodávku elektrickej energie nielen pre TČ, ale i pre celú domácnosť.

4) Krátka doba návratnosti investície

Návratnosť investície do tepelného čerpadla je  3 – 8 rokov oproti bežnému systému vykurovania. záleží na konkrétnej realizácií.

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom a montážou tepelných čerpadiel, radi vám pomôžeme s vaším kúrením.

Ponúkame Vám najlepšiu kvalitu za najlepšiu cenu, tepelné čerpadlá so špičkovými a pravdivými parametrami. Realizáciou získate spokojnosť a lacnejšie kúrenie počas dlhej životnosti tepelného čerpadla. Investícia do tepelného čerpadla bude mať zaručený zisk v podobe vašich rastúcich úspor na prevádzkových nákladoch oproti iným spôsobom vykurovania.

V prípade záujmu nás oboznámte o jestvujúcej alebo plánovanej výstavbe ( tepelné straty, izolácie, vykurovaná plocha, vykurovací systém, ohrev TÚV, bivalencia a pod.), poskytneme vám ďalšie informácie o najvhodnejšom systéme tepelného čerpadla, vzduch-voda, zem-voda alebo voda-voda. Pre vaše podmienky, spracujeme technický návrh a cenovú ponuku. Po odsúhlasení cenovej ponuky sme pripravený na realizáciu vášho kúrenia.

Tepelné čerpadlo je predurčené v spojení s podlahovým vykurovaním, je ideálnym riešením pre moderné a ekonomické vykurovanie. Celé stavebné riešenie a riešenie kúrenia by malo smerovať k zabezpečeniu najúspornejšej prevádzky kúrenia.

Ste technicky zdatní a montáž si zrealizujete vlastnými silami?

Dodáme vám tepelné čerpadlo, hlavné komponenty, manuál k montáži a konzultáciami pomôžeme pri montáži.. Náš technik skontroluje montáž a uvedie čerpadlo do prevádzky. Tento postup doporučujeme u menších výkonov a pre rodinné domy.

V prípade záujmu pošlite podrobnosti na náš e-mail.